Showing - 2
Filter
Categories
Show more

Price

Level

Language

Ratings
 • Հայոց լեզու. գրագետ խոսք ու գիր Recoursio Academy
  Դասընթացը նախատեսված է տարբեր տարիքի այն ունկընդիրների համար, ովքեր ցանկանում են ավելի լավ տիրապետել հայոց լեզվին, գործածել այդ գիտելիքներն առօրյայում:
  21 lessons 00:00:21
  Հայերեն Beginner

  Coming soon

  0
  0 Ratings
 • Ֆրանսերեն քեզ համար – A1 Անի Խաչատրյան
  Աշխարհում ֆրանսերեն լեզվով հաղորդակցվում է մոտ 280 մլն․ մարդ։ Այն հանդիսանում է ՄԱԿ–ի պաշտոնական լեզուներից մեկը։ Այս դասընթացը կօգնի ձեզ ձեռք բերել լեզվի նախնական գիտելիքներ, որի շնորհիվ էլ կարող եք կենցաղային մակարդակում հաղորդակցվել և շփվել ինչպես լեզվի կրողների, այնպես էլ ֆրանկոֆոնների հետ։
  12 lessons 02:13:33
  Հայերեն Beginner

  Coming soon

  0
  0 Ratings