Անի Գասպարյան

Անի Գասպարյան
N/A
Միջին վարկանիշ

Անի Գասպարյան

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ, 13 տարվա փորձ, որից 11 տարին՝ մինչ օրս, Հայաստանի խոշոր ընկերություններից մի քանիսի՝ «Բարսիս» (Նոր Տուն, Մերի, Առոմե և այլն) և «Ամպ» (Կարպիզա, Ջեոքս և այլն) ՍՊ ընկերություններում՝ որպես ՄՌԿ (HR) մասնագետ:

MBA-ի աստիճան «Ռազմավարական կառավարում» մասնագիտությամբ, մասնակցել է բազմաթիվ կրթական և մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի:

Դասընթացավարի բոլոր դասընթացները