Recoursio Academy

Recoursio Academy
5.0
Միջին վարկանիշ

Recoursio Academy

Հեռավար ուսուցման միջազգային առցանց հարթակ, ստեղծվել է երեք հիմնական ուղղություններով կրթական խնդիրների լուծման համար. հմտությունների կատարելագործում, ակադեմիական կրթություն և կորպորատիվ դասընթացներ:

Կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները՝ հարթակը թույլ է տալիս ձեռք բերել գիտելիքներ, կազմակերպել կադրերի վերապատրաստում, անցկացնել ատեստավորում և այլն:

Դասընթացավարի բոլոր դասընթացները
0 9 Շուտով․․․
Թարմացում՝ 23.03.2023
0 0 Շուտով․․․