Recoursio Academy

Recoursio Academy
N/A
Միջին վարկանիշ

Recoursio Academy

Հեռավար ուսուցման միջազգային առցանց հարթակ, ստեղծվել է երեք հիմնական ուղղություններով կրթական խնդիրների լուծման համար. հմտությունների կատարելագործում, ակադեմիական կրթություն և կորպորատիվ դասընթացներ:

Կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները՝ հարթակը թույլ է տալիս ձեռք բերել գիտելիքներ, կազմակերպել կադրերի վերապատրաստում, անցկացնել ատեստավորում և այլն:

Դասընթացավարի բոլոր դասընթացները