Արմինե Վարդանյան

Արմինե Վարդանյան
N/A
Միջին վարկանիշ

Արմինե Վարդանյան

Վ.Բրյուսովի անվան Պետական Համալսարանի դասախոս, 10 տարվա աշխատանքային փորձ: Էլեկտրոնային տեղեկատվական ռեսուրսների մասնագետ:

Եվրոպական Միության ERASMUS+ ծրագրերի շրջանակներում դասընթացների կազմակերպման և վարման փորձ:

Դասընթացավարի բոլոր դասընթացները