Արմինե Վարդանյան

N/A
Average rating

Արմինե Վարդանյան

Վ.Բրյուսովի անվան Պետական Համալսարանի դասախոս, 10 տարվա աշխատանքային փորձ: Էլեկտրոնային տեղեկատվական ռեսուրսների մասնագետ:

Եվրոպական Միության ERASMUS+ ծրագրերի շրջանակներում դասընթացների կազմակերպման և վարման փորձ:

All courses of instructor
03:12:37
0 3 $48