Նախագծերի կառավարում

Դասընթացի հիմնական նպատակն է ապագա նախագծի ղեկավարներին և թիմի անդամներին PMI® (PMBOK®) ստանդարտի հիման վրա տրամադրել տեսական և գործնական գիտելիքներ նախագծի կառավարման գործիքների և մեթոդների վերաբերյալ:

Beginner 0(0 Ratings) 32 enrolled students
Created by Մարինե Ղահրամանյան
Last updated 21.08.2021 Հայերեն
What will i learn
 • սահմանել և մշակել նախագիծ
 • բացահայտել, կառավարել և վերահսկել նախագծի որակի պահանջները
 • բացահայտել նախագծի իրականացման փուլում անհրաժեշտ փոփոխությունները, դրանց պատճառները և ազդեցությունը նախագծի որակի, պլանացանկի, արժեքի և պահանջների վրա

Curriculum for this course
14 lessons 03:45:49
Requirements
 • Դասընթացի համար չեն պահանջվում նախագծերի կառավարման տարրական գիտելիքներ:
Description

Դասընթացի հիմնական նպատակն է ապագա նախագծի ղեկավարներին և թիմի անդամներին PMI® (PMBOK®) ստանդարտի հիման վրա տրամադրել տեսական և գործնական գիտելիքներ նախագծի կառավարման գործիքների և մեթոդների վերաբերյալ:

Դասընթացի հիմնական ուղվածությունն է ՆԿ հայեցակարգի գործնական կիրառումը` օգտագործելով պլանավորման տարբեր ծրագրեր /MS Project, MindMap/: Դասընթացի ընթացքում մասնակիցները իրենց սեփական գափաթարների հիման կմշակեն նախագծեր, որոնք կվերահսկվեն և կուղղորդվեն դասընթացավարի կողմից:

Դասընթացը նախատեսված է այն մասնագետների համար, ովքեր չունեն նախագծի կառավարման փորձ և/կամ տեսական գիտելիքներ: Կարող են մասնակցել նաև բարձր կուրսերի ուսանողները:

About the instructor
 • 0 review
 • 32 students
 • 1 course

Տնտեսագիտության թեկնածու, PMP® Project Management Professional (PMI, USA), CMCE Certificate in Management Consulting Essentials (UK): Մասնագիտացումը՝ նախագծերի կառավարում, BPM բիզնես գործընթացների կառավարում, օպտիմալացում, մոդելավորում, կրթական և բիզնես նախագծերի կառավարում: Բիզնես դասընթացների կազմակերպման և վարման գործնական փորձ: 20 տարվա աշխատանքային փորձ միջազգային կազմակերպություններում: PMI Project Management Institute (USA) ՀԿ անդամ:

Student feedback
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
$ 100
Buy now
Includes։
 • more than 3 hours of video
 • 14 lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv